molenstichting c

 


De Molenstichting Leudal heeft ten doel:

• het behouden van de molens, molenrestanten en hun omgeving als industrieel en cultureel erfgoed in de gemeente Leudal;

• de molens zoveel mogelijk laten draaien en voor het publiek toegankelijk houden;
• de molens waar mogelijk maalvaardig te houden;
• het belang van de molens als industrieel en cultureel erfgoed uitdragen en promoten;
• het bevorderen van effectief beheer en onderhoud van de molens;
• het bevorderen dat de molens een meerwaarde leveren aan culturele activiteiten; 
• het beheren van de vijf molens die eigendom zijn van de gemeente Leudal

Bestuur: 
Ton Lampe, Roggel: voorzitter
Eric Heetkamp, Horn: secretaris
Tjeu Vestjens, Heythuysen: penningmeester
Ger Geelen, Neer: technische zaken
Piet Zegers, Heibloem: communicatie

Adviseurs: 
Hans van Zoggel: technisch adviseur
Rob Mooi: adviseur veiligheid

Vrijwilligers:
Molens draaien op wind of op water, maar vooral op vrijwilligers en dat geldt ook voor de molens in de gemeente Leudal: ongeveer 25 molenaars en 10 molengidsen zijn er actief. De molengidsen ondersteunen de molenaars bij publieksactiviteiten in en om de molens. Ook het bestuur en de adviseurs doen hun werk op vrijwillige basis.

Privacyverklaring:
Met het oog op de verplichtstelling vanwege de Europese Pricacy Wetgeving geeft het bestuur van de Molenstichting Leudal (MSLe) bijgaande privacyverklaring af. De MSLe hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring geeft het bestuur heldere en transparante informatie over hoe wordt omgegaan met de persoonsgegevens. De MSLe houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
De volledige verklaring is te lezen in dit document.

 

© 2018 Molenstichting Leudal - All Rights Reserved. Designed By JohRem